4 redenen waarom thuiswerk wérkt

De laatste zes maanden krijgen we de ene na de andere studie over thuiswerk onder ogen. Een opvallende trend is dat het merendeel van die studies ook werkelijk positief is. Maar terwijl medewerkers erg te spreken zijn over de home office, hebben veel managers nog hun bedenkingen bij het nieuwe werken. Hoe kunnen we die kloof dichten en ook bedrijfsleiders van thuiswerk overtuigen? Misschien kan deze studie van de Harvard Business Review daar wel verandering in brengen…

Zeven jaar geleden presenteerde de Harvard Business Review een studie naar de productiviteit van kenniswerkers. Hoe vullen deze werknemers hun acht uren thuiswerk in? Bij arbeiders of callcentermedewerkers is het immers duidelijk hoe ze waarde creëren. Ze produceren een tastbaar object of doen x-aantal telefoontjes per uur.

Maar productiviteit meten bij kenniswerkers is beslist moeilijker. Er is geen objectief criterium om hun taken naar waarde te schatten, ze beslissen (vaak) zelf wanneer ze wat doen, en ze moeten niet 100% van de tijd geconcentreerd zijn om goede resultaten te kunnen voorleggen. (Geen wonder, dan ook, dat managers het gevoel hebben dat ze weinig controle hebben over de output van thuiswerkers.)

Hoe we onze tijd besteden op kantoor

Hoe is het gesteld met de productiviteit van kenniswerkers? In 2013 schreef de Harvard Business Review dat kenniswerkers gemiddeld twee derde van hun tijd besteden aan zaken die veel tijd in beslag nemen en weinig productief zijn. En dat patroon werd versterkt door het feit dat ze op kantoor werkten, voegde de HBR toe.

In 2013 besteedden kenniswerkers iets meer dan vijf uur per dag aan collega’s managen tijdens meetings of bureauwerk. Zo hadden ze weinig tijd over voor externe taken als praten met klanten en partners of mensen intern coachen. Jammer, want net die activiteiten zijn cruciaal voor hun productiviteit én werkgeluk. “Natuurlijk lopen we allemaal vast in activiteitenpatronen die worden versterkt door de routines van het kantoorleven.”

Toen kwam de lockdown en veranderde alles – of ja, toch veel. En op dat moment deed de Harvard Business Review een nieuwe studie over hetzelfde onderwerp. Zelfde vragen, zelfde doelpubliek, nieuwe tijden.

Wat bleek? Op enkele dagen tijd zag onze werkplanning er helemaal anders uit. Door het thuiswerk hebben we lange meetings met collega’s ingeruild voor meer klantencontacten. Ook interne coaching en trainingen geven doen we vaker. Dit zijn de grootste verschuivingen die de Harvard Business Review heeft vastgesteld:

Meer vertrouwen in thuiswerk

Kortom, de coronacrisis is op korte termijn positief geweest voor de productiviteit van kenniswerkers. We zijn productiever, verantwoordelijker, voelen ons meer betrokken en halen meer plezier uit onze taken. Wat kunnen managers nog meer willen?

Toch bleek ook uit de studie dat managers zich soms zorgen maken over de inzet van hun werknemers als die fulltime voor thuiswerk kiezen. Misschien was er initieel wel een productiviteitsboost, maar blijft die aanhouden? “Ik ben bang dat de inspanning enigszins zal afnemen. Mensen beginnen het een beetje te comfortabel te vinden om thuis te werken,” zei een respondent tegen de onderzoekers.

Volgens ons, en volgens de onderzoekers van het tijdschrift, is er geen reden waarom managers zich zorgen moeten maken. Baseer je op de output van je werknemers, het werk dat ze effectief leveren, niet op de input. En vooral: blijf communiceren.

In een tijd waarin onze gesprekken voornamelijk digitaal verlopen, is het belangrijk om als manager de vinger aan de pols te houden en met je medewerkers te blijven overleggen. Hoe willen zij hun werk inrichten? Hebben ze thuis wat ze nodig hebben om productief te zijn? Een goede werkrelatie begint bij vertrouwen en inspraak. Laat dat de belangrijkste les zijn die we uit deze lockdown trekken.