Loading...

Hoe Arteveldehogeschool
en Dialog afstandsleren
naar een hoger niveau tillen 
 

Na een stijgend aantal coronabesmettingen besliste de Belgische overheid op begin maart 2020 om het land in quarantaine te zetten. Zoals elke onderwijsinstelling moest ook Arteveldehogeschool van de ene op de andere dag overschakelen naar digitaal onderwijs. Hoewel de school al langer een voortrekker was op het vlak van afstandsleren, zette de strikte lockdown alles in stroomversnelling. Samen met Dialog investeerde Artevelde in een digitale infrastructuur op basis van de videoplatformsoftware Panopto.“Voordien experimenteerden vooral de docenten met nieuwe technologieën,” zegt Olaf Spittaels, educational developer bij de school. “Nu is er een gecoördineerde aanpak voor afstandsonderwijs.” 
 

Met 12.000 studenten is Artevelde een van de grootste hogescholen in Vlaanderen. Sinds de oprichting in 2000 zet de school sterk in op drie pijlers: menselijkheid, ondernemerschap en innovatie. De ambitie om te innoveren trekt Artevelde niet alleen door in de leerinhoud, maar ook in de leermiddelen. Digitaal onderwijs staat dan ook al geruime tijd hoog op de agenda van de school. “Enkele jaren geleden zijn we begonnen met SWITCH-trajecten voor studenten die niet kunnen aansluiten bij het dagonderwijs,” zegt Spittaels. “Dat was bij ons de voorloper van het afstandsonderwijs zoals we dat nu kennen. Studenten kregen hun opdrachten aanvankelijk online doorgestuurd. Sindsdien zijn we blijven kijken hoe we die trajecten door middel van digitale onderwijs kunnen versterken.” 

“We zetten als school steeds meer in op diverse digitale leerwegen.” 
– Olaf Spittaels, educational developer bij Artevelde 

Integratie met digitaal leerplatform

Voor hun digitale infrastructuur doet Arteveldehogeschool al langer een beroep op Dialog, specialist in videovergaderen en online leren. Met de start van de coronacrisis begin 2020 werd die samenwerking snel uitgebreid. Plots moesten alle lessen digitaal verlopen. Zo werd elk leslokaal ingericht met een camera waarmee alle lessen werden opgenomen. Voor die opnames maakt de school gebruik van Panopto, een videoplatform dat perfect met de digitale leeromgeving Canvas integreert. Met Panopto kunnen docenten hun lessen opnemen, bewerken, beheren en delen. Elke les wordt toegevoegd aan een cursusmodule in Canvas, zodat studenten een centrale plek hebben voor alle informatie. “Door de integratie van Panopto met onze online leeromgeving, kunnen studenten nu eenvoudig opnames van alle lessen terugvinden,” zegt Spittaels. Naarmate de videobibliotheek op het platform wordt uitgebreid, worden ook data-analyse en zoekopdrachten eenvoudiger.  Zo kunnen scholen hun digitaal onderwijs op basis van data verbeteren en kunnen studenten sneller informatie opzoeken in enkele kliks.  

“Het voelt echt alsof je in de klas zit, zeggen onze studenten.” 
– Veerle Van Hecke, Docent Arteveldehogeschool 

De Arteveldehogeschool moest halsoverkop naar 100% digitaal onderwijs. Toch verliep de omschakeling naar het online lesgeven vlot. Veerle Van Hecke, docent aan de school en voortrekker van het digitaal lesgeven, vertelt over de positieve reacties van leerlingen: “Ikzelf maakte al langer gebruik van de Panopto-software om colleges voor de SWITCH-studenten op te nemen. Sinds maart neem ik alle lessen op en de studenten reageren positief. Het voelt alsof je echt in de klas zit, zeggen ze.” Ook Lien Van PuyveldeSWITCH-student Office Management aan Artevelde, is tevreden over de manier waarop de school het afstandsonderwijs organiseert. “Docenten als Veerle Van Hecke zijn echt mee met die evolutie. Ze antwoorden snel op vragen via e-mail en hebben zich goed aangepast aan de nieuwe realiteit.” Als werkstudent met een gezin thuis vindt ze ook dat de combinatie van haar studies, job en gezinsleven door het afstandsonderwijs eenvoudiger is geworden. “Ik kan nu zelf bepalen wanneer ik met de leerstof bezig ben en ik ervaar minder stress dan bij klassikaal onderwijs.”

Digitaal onderwijs op maat

Tussen begin 2020 en nu ziet de school dan ook een duidelijk evolutie op educatief vlak. “Het afstandsonderwijs is natuurlijk de grootste verandering, maar we zetten nu ook meer in op diverse digitale leerwegen,” zegt Spittaels. Zo kunnen studenten de leerstof op hun eigen tempo en via verschillende kanalen verwerken. Die personalisatie ervaren studenten als een groot voordeel, vult Van Hecke aan: “Door die online trajecten kunnen we onderwijs op maat aanbieden. Studenten die liever niet naar de les komen, of die er gewoon geen tijd voor hebben omdat ze het studeren combineren met een job, kunnen lessen later inhalen. En wie wel naar de les komt, is extra gemotiveerd.” 

“Bij Dialog zijn we echt bij een pionier op het vlak van afstandsleren terechtgekomen.”
– Olaf Spittaels, educational developer bij Artevelde

In de toekomst wil de Arteveldehogeschool die voortrekkersrol in digitaal onderwijs blijven invullen. Zo denkt de school bijvoorbeeld aan ‘learning dashboards’, een tool die studenten persoonlijke inzichten biedt over hun studietraject en prestaties. En in die toekomst zal ook Dialog een belangrijke rol blijven spelen in de digitale ontwikkeling van de school. “Bij Dialog zijn we echt bij een pionier op het vlak van afstandsleren terechtgekomen,” zegt Olaf Spittaels. “De oplossingen die ze leveren zijn gebruiksvriendelijk en laagdrempelig voor onze studenten en docenten. En ook de technische ondersteuning maakt voor ons personeel een groot verschil,” besluit hij. Paul Dockx, managing director bij Dialog, was nabij bij het project betrokken. “We zitten al dertig jaar in het vak, en we zien dat scholen meer en meer bij ons aankloppen voor innovatieve leerprojecten. Voor die scholen willen we een sterke sparringpartner zijn die meedenkt over de toekomst.” 

Wil jouw school ook de volgende stap zetten in het digitaal onderwijs van de toekomst? Kom met een expert praten. 

2021-06-22T17:02:15+00:00

Comment l’Arteveldehogeschool et Dialog

font passer l’enseignement à distance

à la vitesse supérieure  

Le 18 mars 2020. Face au nombre croissant de personnes contaminées par le COVID-19, le gouvernement belge a décidé de mettre le pays en quarantaine. Comme tout établissement scolaire, l’Arteveldehogeschool a été contrainte d’opérer une transformation numérique du jour au lendemain. Si l’école était déjà une pionnière de l’enseignement à distance depuis un certain temps, le confinement a accéléré le processus. Avec Dialog, Artevelde a investi dans une infrastructure numérique basée sur le logiciel de plateforme vidéo Panopto. « Dans le passé, les nouvelles technologies étaient principalement réservées aux enseignants », explique Olaf Spittaels, développeur pédagogique au sein de l’école. « Désormais, notre approche de l’enseignement à distance est coordonnée. »
 

Avec quelque 12 000 étudiants, Artevelde est l’une des plus grandes écoles supérieures de Flandre. Depuis sa création en 2000, cet établissement se concentre sur trois piliers : l’humanité, l’esprit d’entreprise et l’innovation. Les ambitions novatrices d’Artevelde se traduisent non seulement dans le programme d’études, mais aussi dans le matériel pédagogique. L’enseignement numérique y est une priorité depuis plusieurs années. « Il y a quelques années, nous avons lancé les parcours SWITCH pour les étudiants qui ne peuvent pas participer au programme de jour », poursuit Olaf Spittaels. « C’était le précurseur de l’enseignement à distance tel que nous le connaissons aujourd’hui. Au début, les étudiants recevaient leurs devoirs en ligne. Depuis lors, nous avons continuellement cherché à améliorer ces parcours à l’aide de supports numériques. »

« EN TANT QU’ECOLE, NOUS MISONS DE PLUS EN PLUS SUR DIFFERENTS PARCOURS D’APPRENTISSAGE NUMERIQUE. »
– OLAF SPITTAELS, DEVELOPPEUR PEDAGOGIQUE ARTEVELDE

Intégration à un environnement d’apprentissage virtuel

Pour son infrastructure numérique, l’Arteveldehogeschool compte depuis longtemps sur Dialog, spécialiste de la vidéoconférence et de l’enseignement en ligne. Avec l’arrivée de la pandémie en début d’année, cette collaboration est rapidement passée au niveau supérieur. Soudain, tous les cours ont dû devenir numériques. Chaque classe a été équipée d’une caméra pour enregistrer tous les cours. Pour ces enregistrements, l’école utilise Panopto, une plateforme vidéo qui s’intègre parfaitement à l’environnement d’apprentissage numérique Canvas. Avec Panopto, les enseignants peuvent enregistrer, modifier, gérer et partager leurs cours. Chaque leçon est ajoutée à un module de cours dans Canvas, où toutes les informations sont centralisées pour les étudiants. « L’intégration de Panopto à notre environnement d’apprentissage en ligne permet aux étudiants de trouver facilement l’enregistrement de n’importe quel cours », ajoute Olaf Spittaels.

« NOS ETUDIANTS DISENT AVOIR L’IMPRESSION D’ETRE EN CLASSE. »
– VEERLE VAN HECKE, PROFESSEUR A L’ARTEVELDEHOGESCHOOL

Malgré une situation sans précédent, le passage à l’enseignement en ligne s’est très bien déroulé. Veerle Van Hecke, professeur et pionnière de l’enseignement numérique, évoque les réactions positives des étudiants. « J’utilisais moi-même déjà le logiciel Panopto pour enregistrer des conférences pour les étudiants SWITCH. Depuis mars, j’enregistre tous les cours et les élèves sont plutôt satisfaits. Ils disent avoir l’impression d’être en classe. » Lien Van Puyvelde, étudiante en Office Management à Artevelde, est également satisfaite de la manière dont l’école organise l’enseignement à distance. « Des enseignants comme Veerle Van Hecke sont vraiment en phase avec cette évolution. Ils répondent rapidement aux questions par e-mail et se sont bien adaptés à la nouvelle réalité. » Les cours à distance lui ont également permis de trouver un meilleur équilibre entre ses études, son travail et sa vie de famille.

De début 2020 à aujourd’hui

Depuis le début de l’année 2020, l’école a connu une nette évolution en matière d’enseignement. « Les cours à distance représentent évidemment le principal changement, mais il faut ajouter que nous misons aujourd’hui davantage sur différents parcours d’apprentissage numérique », précise Olaf Spittaels. Désormais, les étudiants peuvent aborder la matière à leur rythme et par différents canaux. « Cette personnalisation, les élèves la perçoivent comme un atout majeur », poursuit Veerle Van Hecke. « Ces parcours en ligne nous permettent de proposer un enseignement sur mesure. Les étudiants qui ne veulent pas venir en classe (ou n’ont tout simplement pas le temps parce qu’ils travaillent en parallèle) peuvent rattraper leur retard par la suite. Et ceux qui viennent en classe sont encore plus motivés. »

« CHEZ DIALOG, NOUS AVONS VERITABLEMENT TROUVE UN PIONNIER DE LA FORMATION A DISTANCE. »
– OLAF SPITTAELS, DEVELOPPEUR PEDAGOGIQUE ARTEVELDE

À l’avenir, l’Arteveldehogeschool entend conserver ce rôle de précurseur numérique. Ainsi, l’école envisage de proposer des tableaux de bord pédagogiques : un outil qui offre aux étudiants un aperçu personnalisé de leur parcours d’étude et de leurs performances. Et dans cet avenir, Dialog continuera à jouer un rôle important dans le développement numérique de l’école. « Chez Dialog, nous avons véritablement trouvé un pionnier de la formation à distance. », affirme Olaf Spittaels. « Les solutions proposées sont conviviales et accessibles à nos étudiants comme aux enseignants. L’assistance technique fait aussi une grande différence pour notre personnel », conclut-il.

2021-06-11T08:05:15+00:00
Go to Top