Cookieverklaring

1. Gebruik van cookies
Dialog NV gebruikt ‘cookies’ op deze website.
De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 bevat enkele bepalingen over cookies en het gebruik ervan op websites. De wet is een omzetting van de Europese e-Privacyrichtlijn. Dat betekent dat andere Europese lidstaten de cookiewetgeving verschillend kunnen implementeren. Dialog NV richt zich voornamelijk op de Belgische markt en volgt daarom de Belgische en Europese wetgeving over cookies.
In deze cookieverklaring wenst Dialog NV je te informeren over de cookies dat het op de website gebruikt, hun doel en de keuzes die je kan maken om cookies te gebruiken. Deze cookieverklaring richt zich tot alle internetgebruikers die de website bezoeken en raadplegen.

2. Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine gegevensbestanden die we op jouw apparaat downloaden als je onze website bezoekt. Cookies kunnen informatie verzamelen over jouw gebruik van de website of ons in staat stellen om je als een bestaande klant te herkennen als je later terugkeert naar onze site. Dankzij cookies kunnen we jouw apparaat herkennen. De cookie herkent jouw apparaat aan de hand van een uniek identificatienummer als je terugkeert naar de website en verzamelt informatie over jouw surfgedrag.
Er bestaan verschillende types cookies, naargelang hun doeleinden: essentiële of strikt noodzakelijke cookies; niet-essentiële cookies (functionele, analytische en “targeting” cookies).
Lees meer over cookies kan je vinden op: allaboutcookies.org en youronlinechoices.com.

3. Welke cookies gebruikt Dialog?
Dialog NV gebruikt op deze website cookies voor de volgende doeleinden: om onze websites te laten functioneren (“functionele cookies”) en om het algemene gebruik van onze websites geanonimiseerd in kaart te brengen (“statistische cookies”)
Functionele cookies worden gebruikt om de websites te doen werken. Zonder deze cookies kunnen onze websites niet op een behoorlijke manier werken. Je kan ze daarom niet weigeren of uitzetten.
Concreet gaat het om cookies die bijvoorbeeld:
·      je voorkeuren zoals taal of regio helpen onthouden;
·      ons toelaten om misbruik en fraude op te sporen;
·      ons toelaten bugs of andere problemen op de websites op te sporen;
·      enz.

Met statistische cookies brengen we het algemeen gebruik van onze websites in kaart op een geanonimiseerde manier. Meer concreet gebruiken we statistische cookies om te bepalen welke onderdelen van de websites het interessantst zijn voor de bezoekers. Dit doen we door te meten hoeveel mensen er de websites bezoeken, en welke pagina’s, items of artikelen het meest bekeken worden.
De informatie die we op die manier verzamelen, wordt gebruikt om statistieken op te maken. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak bepaalde webpagina’s bezocht worden en waar bezoekers over het algemeen de meeste tijd doorbrengen. Hierdoor zijn we in staat de structuur, navigatie en inhoud van de websites zo gebruiksvriendelijke mogelijk te maken.
Deze statistieken en overige rapporteringen kunnen we niet terug herleiden naar individuele personen.

4. Grondslag van de verwerking
Dialog NV moet het gebruik van persoonsgegevens stoelen op een van de grondslagen uit artikel 6 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Dat artikel staat Dialog NV toe om persoonsgegevens te verwerken als dat noodzakelijk is om een taak van algemeen belang te vervullen of openbaar gezag uit te oefenen.

5. Beveiliging persoonsgegevens
Artikel 32 van de AVG verplicht de AP om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.
Dialog trof maatregelen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website zo veel mogelijk te beperken.

6. Beheer van cookies
Als je cookies liever uitschakelt, kan je dat instellen in je webbrowser.
Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vind je in de instructies van je browser of met de Help-functie.
Grafische elementen of toepassingen op de website kunnen minder goed werken als je cookies uitschakelt. Hou daar rekening mee, ook al doet Dialog er alles aan om de goede werking van de website te verzekeren als de cookies uit staan. Bepaalde elementen van de website vereisen daarom het gebruik van cookies.

7. Meer informatie over gegevensverwerking en jouw rechten
Als betrokkene heb je recht op de rechtmatige en veilige verwerking van jouw persoonsgegevens. Raadpleeg onze privacyverklaring om te weten hoe wij je persoonsgegevens verzamelen en verwerken met respect voor jouw rechten. Je kan ons ook contacteren:

Dialog NV
Voor de Data Protection Officer (DPO)
Over: Verzoek privacy rechten
Vijfhoekstraat 38
1800 Vilvoorde
België
E-mail: info@dialog.be

7.1. Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
Je hebt in ieder geval het recht om jouw gegevens in te kijken, ze te corrigeren of te laten verwijderen.. Om misbruik te voorkomen kunnen we jou vragen om je adequaat te identificeren. Stuur een kopie van de cookie in kwestie mee als je de gekoppelde persoonsgegevens wil inkijken. Je kan die cookie terugvinden in de instellingen van jouw browser.

8. Contact
Neem contact op met ons via info@dialog.be als je nog vragen of opmerkingen hebt over onze cookies.